Άρθρα / Δημοσιεύσεις

Το Volvi Estate στην επιστημονική έρευνα:
Η επίδραση της ελαιοκανθάλης και της ελαιασίνης από το αγριέλαιό μας στη βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων στις ανθρώπινες κυτταρικές καρκινικές σειρές που μελετήθηκαν από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Σωτήρη Αγαπάκη. 
Oleocanthal and Oleacein cytotoxic activity against cancer cells