Άρθρα / Δημοσιεύσεις

Το Volvi Estate στην επιστημονική έρευνα:
Η επίδραση της ελαιοκανθάλης και της ελαιασίνης από το αγριέλαιό μας στη βιωσιμότητα των καρκινικών κυττάρων στις ανθρώπινες κυτταρικές καρκινικές σειρές που μελετήθηκαν από τον μεταπτυχιακό φοιτητή Σωτήρη Αγαπάκη. 

This site is in HTML5 is a relatively new technology and may not be fully supported by older browsers. To download the latest browser versions, please click: Google ChromeFireFoxInternet Explorer

© 2015 Design by epsilon creative studio

  • Facebook Clean Grey